Tuesday, June 5, 2012

اعتصاب غذای همگانی برای همراهی با حسین رونقی ملکیهر کجا که هستیم روز دوشنبه 11 ژوئن سال 2012 برای همراهی و همصدایی با حسین رونقی ملکی اعتصاب غذا می کنیم .


این اعتصاب غذا به مدت یک روز همزمان با سومین سالگرد انتخابات خونین 1388 برگزار می گردد . هدف از این اعتصاب آگاهی مجامع بین المللی و جامعه ایران نسبت به وضعیت حسین رونقی ملکی است
در گسترش و رسانه ای کردن این اعتصاب گسترده یاری رسان باشید .

از طریق فیس بوک هاتان در این گردهمایی به ما بپیوندید

1 comment: